ERUIFD 1996

1576 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali TOKSARI
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Celal KIRCA
 
Editör Yardımcısı
-
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
-
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Kur'an'ın Çağrısını Okuma, Okutma, Akıl ve Kitaptan Yanadır     Özet
3-8 Abstract
  M. Kemal ATİK Tam Metin
 
      Rızık Elde Etmede Kesp'in Rolü ve Önemi     Özet
9-22 Abstract
  Ahmet ÇOŞKUN Tam Metin
 
      Vahy Olayı ve Peygamber Efendimizin Vahy Karşısındaki Durumu     Özet
23-38 Abstract
  M. Zeki DUMAN Tam Metin
 
      Kur'an'a Göre Çocukların Talim ve Terbiyesinde Takip Edilecek Esaslar     Özet
39-48 Abstract
  Celal KIRCA Tam Metin
 
      Künhü'l Ahbar'a Göre Ali'nin Bazı Özellikleri     Özet
49-56 Abstract
  Ahmet UĞUR Tam Metin
 
      Muallim Peygamber     Özet
57-64 Abstract
  M. Şevki AYDIN Tam Metin
 
      Kayseri Orkeoloji Müzesinde Bulunan Eratna Beyliği Dönemine Ait Sikkeler     Özet
65-90 Abstract
  Kerim TÜRKMEN Tam Metin
 
      Bir Hadis Tenkidi Örneği Uc (A'vec) Efsanesi     Özet
91-96 Abstract
  Talat SAKALLI Tam Metin
 
      XX. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devletinde Konsoloslar ve Konsolosluklar     Özet
97-112 Abstract
  Sabahattin SAMUR Tam Metin
 
      Vani Mehmet Efendi'nin Tevbe 39. Ayetini Türklerle İlgi Kurarak Yorumlaması     Özet
113-120 Abstract
  Erdoğan PAZARBAŞI Tam Metin
 
      Tarihin Temel Amacıyla İlgili bir Deneme     Özet
121-126 Abstract
  Şefaettin SEVERCAN Tam Metin
 
      Dinlerde Kozmogoni ve Yaratılış Açısından Suyun Değeri     Özet
127-139 Abstract
  Huzeyfe SAYIM Tam Metin
 
      Arap Atasözleri ve Kur'an'daki Darb-ı Meseller     Özet
139-146 Abstract
  Selahattin YILMAZ Tam Metin
 
      Libya Yerel Arapça'sında Kullanılan Türkçe Kelimeler     Özet
147-158 Abstract
  Necati AVCI Tam Metin
 
      Şişman-Zade Mustafa Yazıcı Cönkü     Özet
159-172 Abstract
  Rasim DENİZ Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Muhammed İkbal'i,n İslama Yaklaşımı Üzerine Tenkitçi Bir Değerlendirme     Özet
173-180 Abstract
  S. Vahidüddin / Çev.: Ünver GÜNAY Tam Metin
 
      Eğitimde Din Duygusundan Yararlanma     Özet
181-198 Abstract
  Lois GUITTARD / Çev.: M. Şevki AYDIN Tam Metin
 
      İslam Siyasi Düşüncesinde Siyasi Partilerin Konumu     Özet
199-208 Abstract
  Numan Ahmed El-HAKİB / Çev.: Abdurrahim GÜZEL Tam Metin
 
      Kitabu'l-Vesaya     Özet
209-220 Abstract
  Muyhiddin İbn Arabi / Çev.: Seyfullah SEVİM Tam Metin
 
Derleme / Compilation
      Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Bölümünde Yapılan Doktora Tezleri     Özet
221-233 Abstract
  Ümit TOKATLI / Necati AVCI Tam Metin