ERUIFD 1998

1906 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali TOKSARI
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Celal KIRCA
 
Editör Yardımcısı
-
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
-
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Frodyizm (Freudisme) ve Tenkidi     Özet
3-26 Abstract
  Muhittin BAHÇECİ Tam Metin
 
      Ondört Asırlık Tefsir Birikiminin Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Olumsuz Etkileri ve Eşi Dövme Problemi     Özet
27-48 Abstract
  M. Zeki DUMAN Tam Metin
 
      Türklerin Dini Tarihinde ve Kültüründe Çoğulculuk ve Hoşgörü     Özet
49-68 Abstract
  Ünver GÜNAY Tam Metin
 
      Dini Sosyal Bir Kurum Olarak Ahilik     Özet
69-78 Abstract
  Ünver GÜNAY Tam Metin
 
      İtikadla İlgili Bazı Görüşlerin Değerlendirilmesi     Özet
79-92 Abstract
  Cihat TUNÇ Tam Metin
 
      Osmanlı Devletinin Çöküşü     Özet
93-102 Abstract
  Ahmet UĞUR Tam Metin
 
      Azerbeycan'da Yaygın Kur'an Tercümeleri     Özet
103-118 Abstract
  Erdoğan PAZARBAŞI Tam Metin
 
      Hz. Muhammed Sevgisinin İslam-Türk Şairlerindeki Tezahürleri     Özet
119-136 Abstract
  Ahmet SEVGİ Tam Metin
 
      Sühreverdi ve Kitabu'l-Lemahat Adlı Eseri     Özet
137-152 Abstract
  A. Kamil CiHAN Tam Metin
 
      Abdullah b. Zübeyr'in Halifeliği ve Kurduğu Devlet     Özet
153-162 Abstract
  Ahmet Vehbi ECER Tam Metin
 
      Ölüm Sonrası Hayata Bir Tür Giriş Töreni Olarak "Telkin" Uygulamasına Fenomenolojik Bir Bakış     Özet
163-168 Abstract
  Mustafa ÜNAL Tam Metin
 
      Bilim Felsefesi     Özet
169-184 Abstract
  Celal TÜRER Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Kur'an İlimlerinin Tarifi, Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi     Özet
187-206 Abstract
  Mennau'l-Kattan / Çev.: Erdoğan PAZARBAŞI, İbrahim GÖDENER Tam Metin
 
      Akli Bilimlerin Bölümleri     Özet
207-218 Abstract
  İbn Sina / Çev.: A. Kamil CİHAN Tam Metin
 
      Müslümanların Mantık Konularını Ele Alış Yolları     Özet
219-224 Abstract
  Muhammed Mehran REŞVAN / Çev.: Ahmet KAYACIK Tam Metin
 
      Din Psikolojisi     Özet
225-250 Abstract
  Richard GORSUCH / Çev.: Ali KUŞAT Tam Metin
 
      Arab-İslam İlminde İsnadın Ehemmiyeti     Özet
251-264 Abstract
  Fuad SEZGİN / Çev.: Habil NAZLIGÜL Tam Metin
 
      Vahiy     Özet
265-287 Abstract
  Mennau'l-Kattan / Çev.: Erdoğan PAZARBAŞI, İbrahim GÖDENER Tam Metin
 
      Amerika Birleşik Devletlerindeki Müslüman-Hıristiyan İlişkileri     Özet
287-298 Abstract
  İbrahim GÖDENER Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Gelibolulu Mustafa Ali'nin Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesinde Bulunan Eserlerinin Tanıtımı I-II     Özet
301-330 Abstract
  Faris ÇERÇİ Tam Metin