ERUIFD 2001

1779 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Celal KIRCA
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdulvahap TAŞTAN
 
Editör Yardımcısı
-
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
-
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Birey-Toplum Dikotomisinin Dini Tecrübe Alanındaki Yansımaları: Dinin Bireysel ve Toplumsal Boyutları     Özet
3-28 Abstract
  Ünver GÜNAY Tam Metin
 
      Şirk ve Günah Problemi     Özet
29-36 Abstract
  Cihat TUNÇ Tam Metin
 
      Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt     Özet
37-58 Abstract
  M. Zeki DUMAN Tam Metin
 
      İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik     Özet
59-74 Abstract
  M. Şevki AYDIN Tam Metin
 
      Göç, Sosyal Değişme ve Din     Özet
75-84 Abstract
  A. Vahap TAŞTAN Tam Metin
 
      Sih Dini     Özet
85-96 Abstract
  Huzeyfe SAYIM Tam Metin
 
      Eğitim ve Dinin Benlik Gelişimine Etkisi     Özet
97-104 Abstract
  Ali KUŞAT Tam Metin
 
      Azerbeycan'da Dini Yaşayışın Geleneksdel Tezahürü: Muharremlik Merasimleri     Özet
105-110 Abstract
  A. Vahap TAŞTAN Tam Metin
 
      Atabetü'l-Hakayık'da Yer Alan Türkçe Manzum Hadis Tercümeleri Üzerine Görüşler     Özet
111-122 Abstract
  Seyfullah KORKMAZ Tam Metin
 
      Namaz Vakti ve Vakti Girmeyen Bölgelerde Namaz Meselesi     Özet
123-130 Abstract
  M. Ali ORHAN Tam Metin
 
      Kentleşme Sürecinde Dini Hayat     Özet
131-152 Abstract
  Celaleddin ÇELİK Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Esbab-ı Nüzul     Özet
153-172 Abstract
  Mennaü'l-Kattan / Çev.: Erdoğan PAZARBAŞI, İbrahim GÖDENER Tam Metin
 
      Din Psikolojisi Açısından Genel Bir Atıf Teorisi     Özet
173-196 Abstract
  Bernard SPIKA / Çev.: Ali KUŞAT Tam Metin
 
      Şafii'nin Hukuk İlmine Katkısı     Özet
197-206 Abstract
  Muhammed HAMİDULLAH / Çev.: Menderes GÜRKAN Tam Metin
 
      Gazali'nin Mantık Kitaplarında Önerme Konusu     Özet
207-220 Abstract
  Refik El-ACEM / Çev.: Ahmet KAYACIK Tam Metin
 
      Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Tevilinde Beyzavi'nin Hermonotiği     Özet
221-228 Abstract
  Yusuf RAHMAN / Çev.: İbrahim GÖDENER Tam Metin
 
      Sunni Kelam ve Teolojik Münakaşalar     Özet
229-243 Abstract
  James PAVLİN / Çev.: Murat ÖKÇESİZ Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Prof. Dr. Cihat TUNÇ'un "Sistematik Kelam" Adlı Eseri     Özet
245-250 Abstract
  Muharrem AKOĞLU Tam Metin
 
      Selçuklu Süsleme Sanatı Üzerine İki Eser     Özet
251-259 Abstract
  Yıldıray ÖZBEK Tam Metin