ERUIFD 2012/2

3325 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Kur’an ve Modern Bilim     Özet
7-34 Quran And Modern Science Abstract
  Celal KIRCA Tam Metin
 
      Bilişsel Gelişim Açısından Din-Fıtrat İlişkisi     Özet
35-53 Religion And Disposition From Cognitive Development Abstract
  Ali KUŞAT Tam Metin
 
      Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü     Özet
55-78 Tolerance and Culture of Living Together in Socandary Level Religion Culture and Ethical Konowledge Lessons Textbooks Abstract
  Cemil OSMANOĞLU Tam Metin
 
      İlköğretim DKAB Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Araç ve Materyallerini Kullanma Durumları (Kayseri Örneği)     Özet
79-110 The Usage Of Instructional Equipment By Religious Culture and Moral Knowledge Teachers at The Second Grade Of The Primary Schools (Kayseri Sample) Abstract
  Göksel KORKMAZ Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Hanefi Fıkhının Kendine Özgü Nitelikleri     Özet
111-120 Abstract
  Kemal Paşa-Zâde / Çev.: Salim ÖZER Tam Metin
 
      Gelişimle İlgili Teoriler ve Dinî Tecrübe-II     Özet
121-157 Abstract
  Kalevi TAMMINEN-Kari E. NURMI / Çev.: Nurten KIMTER Tam Metin