ERUIFD 2013/1

1736 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulu Tercih Süreçleri     Özet
7-40 The Preferences Process of Imam Hatip Schools Students to this School Abstract
  Mehmet KORMAZ Tam Metin
 
      “Tefsir İlim midir? Nasıl Bir İlimdir?” Tartışmasına Tefsir Müktesebatı Çerçevesinde Bir Yaklaşım     Özet
41-56 An Approach within the Framework of the Tafseer Accumulation to the Discussion Concerning “Is Tafseer a Science? and what Kind of Sicence is It?” Abstract
  Mustafa KARAGÖZ Tam Metin
 
      Said-i Nursî’nin Kur’an Yorumunda Belâğat -İşârâtü’l-İ’câz Eseri Çerçevesinde-     Özet
57-78 Eloquence in Said-i Nursi’s Commentary of Qur’an –In the Framework of His Book İşârâtü’l İ’câz- Abstract
  Adil BOR Tam Metin
 
      Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenliğinin Doğasından Kaynaklanan Güçlüklerin Mesleki Tükenmişlik Algıları Üzerindeki Etkileri     Özet
79-100 Difficulties Result From Religious Culture And Moral Education Teaching’ Nature Effects On Perceptions Of Professional Burnout According To The Teachers Abstract
  Nazım BAYRAKDAR Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Necip Mahfuz’un Romanlarında Din     Özet
101-108 Abstract
  Rasheed el-ENANY / Çev.: Süheyla Hale BAYIRBAŞ Tam Metin
 
      Oryantalistlerin Kur’an Üzerine İddiaları -Eleştirel Bir Çalışma-     Özet
109-125 Abstract
  Hafsa Nasreen / Çev.: Ozat Shamshiyev Tam Metin