ERUIFD 2013/2

1838 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Kur’an-ı Kerim Âyetlerinin İfade Ettiği Anlamlara Göre Seslendirilmesi ve Makamlı Okunması Konusunda Bir Örnek     Özet
7-35 Abstract
  Bayram AKDOĞAN Tam Metin
 
      Rusya’da Kur’an Çalışmaları     Özet
37-57 Quran Studies in Russia Abstract
  Faima İSRAFİLOVA Tam Metin
 
      İrade Kavramı Üzerine Semantik Bir Tahlil     Özet
59-77 The Semantic Analysis on the Concept of Will Abstract
  Salih ÖĞRETİCİ Tam Metin
 
      el-Burhân’ın Aidiyet Problemi     Özet
79-89 The Belongingness Problem of Al-Burhân Abstract
  M. Bahaüddin İSLAMOĞLU Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Geleneğin Genel Kabulü ve Yenileşmenin Olumsuz Etkilerinin Nesih Konusuna Yansıması     Özet
91-97 Abstract
  Davut İLTAŞ / Hatice GÖKTAŞ Tam Metin
 
      Dilbilimsel Tefsir ve Kur’an’ı Anlamaya Katkısı     Özet
99-100 Abstract
  Mustafa KARAGÖZ / Nursaç ÖZDAMAR Tam Metin