ERUIFD 2014/1

1272 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Sebebu Zikri’l-Hadîs Bağlamında “Men Kezebe Aleyye” Örneği     Özet
7-32 "Man Kazhaba Alayya" Example In Conjuction With The Reason Of Mention Of The Hadith Abstract
  Mustafa IŞIK Tam Metin
 
      Kıraat İlmi Perspektifi ile Sıbtu’l-Hayyât ve el-Mübhic Adlı Eseri     Özet
33-59 From The Science Of Qiraat Perspective, Sıbt Al-Hayyât And His Work Al-Mubhİc Abstract
  Ömer ÖZBEK Tam Metin
 
      Zemahşerî’nin Keşşâf’ı ile Nesefî’nin Medarik Eserleri Bağlamında Tefsirde İntihal Olgusunun Tahlili     Özet
61-84 The Analysis Of The Plagiarism Phenomenon In Interpretation In The Context Of Al-Kashshaaf Of Al-Zamakhshari And Madarik Of Nesefi Abstract
  Hasan ÇELİK Tam Metin
 
      İlgili Kur’ân Ayetleri Bağlamında Ahiret Hayatında Zaman     Özet
85-106 Time In Afterlife In The Context Of Quranic Verses Abstract
  Yasemin KÖKER Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Dinler Tarihinde İslam     Özet
107-120 Islam In The History Of Religions Abstract
  Alessandro BAUSANI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ Tam Metin