ERUIFD 2014/2

871 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Arap Dilinde Cinsiyet Olgusu ve Diğer Dillerle Bir Mukayesesi     Özet
7-28 A Study Of Gender Case In The Arabic Language And A Comparison Between Arabic And Other Languages Abstract
  Kadir KINAR Tam Metin
 
      Bir İslâm Filozofu Olan Farâbî'nin Müzik Yönü     Özet
29-53 The Musical Aspect Of Farâbî Being An Islamic Philosopher Abstract
  Kubilay KOLUKIRIK Tam Metin
 
      Yûsuf Peygamber Kıssasında “Kadın Unsuru” Bağlamındaki Algılara Eleştirel Bir Yaklaşım     Özet
55-80 In The Story of Prophet Joseph, A Critical Approach Upon The Perceptions In The Context Of "Women Element" Abstract
  Maşallah TURAN Tam Metin
 
      Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar     Özet
81-99 The Rights And Privileges Given To Armanian People In The Ottoman Empire Abstract
  Hayrettin ŞAHİN Tam Metin
 
      Tarih Boyunca Kur'an Okumaları Üzerine Yazılmış Olan Eserlerin Kategori Özellikleri ve Tasnifi     Özet
101-142 Throughout the reading of the Koran written on history with the Works Category Characteristics and Classification Abstract
  Mohamed KALOU Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Çağdaş İslami Akımlar     Özet
143-146 Abstract
  Mehmet Ali BÜYÜKKARA / Abdullah Ömer YAVUZ Tam Metin