ERUIFD 2011/1

1786 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
-
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa ULU
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      İslam’ın Köle ve Cariye Sorununa Yaklaşımı     Özet
1-54 An Islamic Aproach to the Problem of Slave and Concube Abstract
  M. Zeki DUMAN Tam Metin
 
      Tarihsel Arka Plan Bağlamında Me'mun Dönemi Abbasî Yönetiminin Ali Oğulları Politikaları     Özet
55-74 The Politics of Abbasid Rulers Toward The Sons of Ali During The Reign of Al-Ma'mun in The Context of The Historical Background Abstract
  Muharrem AKOĞLU Tam Metin
 
      Yaz Kur'an Kursu Ögreticilerinin Görsel İşitsel Materyal Seti II'ye İlişkin Görüşleri     Özet
75-108 Audio-Visual Material Set II is Prepared to Use For In-service Education on Summer Quran Curses Teachers by Religious Education Deparment, Presidency of Religious Affairs in 2008 Abstract
  Süleyman AKYÜREK Tam Metin
 
      Kur'an Kursu Öğreticilerinin Eğitim Öğretim Yeterliliklerine İlişkin Algıları     Özet
109-142 Self Perceptions of Quran Courses Teachers About Proficiency in Education Abstract
  Mehmet KORKMAZ Tam Metin
 
      Evrensel Bir Hadis Denemesi: Ben ve Öteki     Özet
143-154 An Article, About a Universal Hadith: Ego and Other Abstract
  Mustafa IŞIK Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Dinsel Dönüşüm     Özet
155-172 Abstract
  William JAMES / Çev.: Ali KUŞAT Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeterlilikleri (Kayseri Örneği)     Özet
173-177 Abstract
  Süleyman AKYÜREK / Cemil OSMANOĞLU Tam Metin