ERUIFD 2015/1

725 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Arap Dilinde Seslerin Anlamı Yansıtması     Özet
7-23 Sound Reflection on the Meaning in the Arabic Language Abstract
  Kadir KINAR Tam Metin
 
      Hadislerde Kıssa ve Kıssacıların Hadisler Üzerindeki Olumsuz Etkileri     Özet
25-56 Stories in Traditions and Negatif Effect of Story Tellers on Traditions Abstract
  Ahmet UYAR Tam Metin
 
      Rus Oryantalistlerin Hadis ve Sünnet ile İlgili Görüşleri     Özet
57-75 Hadith and Sunnah Associated With Views Of Russian Orientalists Abstract
  Sultanbeg ALİYEV Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Orijinal Nöroteoloji Olarak Şamanizm     Özet
77-102 Shamanism As The Original Neurotheology Abstract
  Michael WINKELMAN / Çev.: Ramazan ADIBELLİ Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      İman ve Özgürlük     Özet
103-110 Abstract
  Muhammed Müctehid ŞEBUSTERİ / Sıddık AĞÇOBAN Tam Metin
 
      İslam Tefsir Geleneğinde Muhalefet ve Eleştiri     Özet
111-113 Abstract
  Nihat UZUN / Hasan İslam SAK Tam Metin