ERUIFD 2015/2

1194 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Kenan HAS & Ramazan ADIBELLİ
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Sünnet Kavramının Anlam Çerçevesi     Özet
7-37 The Framework Of The Meanining Of Sunnah Term In The Era Of Prophet Muhammad (Pbuh) Abstract
  Ahmet UYAR Tam Metin
 
      Din Sosyolojisi Perspektifinden Sır Dizileri     Özet
39-61 Abstract
  Ümit Harun AKKAYA Tam Metin
 
      Dağistan’da Ziyaret Fenomeni Etrafindaki Kültler     Özet
63-76 Cults In The Veneration Phenomenon In Daghestan Abstract
  Abdulali ALİEV Tam Metin
 
      Sami Dinlerde Zinanın Cezası     Özet
77-92 The Crıme Of Fornıcatıon And Its Punıshment In Semıtıc Relıgıons Abstract
  Mustafa KIRANATLIOĞLU Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Etnokültürel Semboller Işığında Gagauzlarda Kurt Kültü     Özet
93-100 Abstract
  Elizaveta Nikolayevna KVİLİNKOVA / Ali Toraman Tam Metin