ERUIFD 2012/1

2600 Kez Görüntülendi.

Yayın Ekibi / The Editorial Staff
Editör
Ali KUŞAT
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Ömer YAVUZ
 
Editör Yardımcısı
Şahin GÜVEN
 
Tanıtım ve Sosyal Medya
Mustafa Derviş DERELİ
 
Jenerik   |    İçindekiler   |    Editörden   |    Hakem Kurulu

Makaleler / Articles
      Kur'an Dilinin Özellikleri     Özet
7-20 Abstract
  Şahin GÜVEN Tam Metin
 
      İtikadi Fırka Tasnifleri Üzerine     Özet
21-37 Onto Classification of firka of I'tiqad Abstract
  Emrullah FATİŞ Tam Metin
 
      Grafik Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Önemi     Özet
39-49 Abstract
  Merve YILDIRIM Tam Metin
 
      Anadolu Abdalları     Özet
51-62 Abdals of Anatolia Abstract
  Saim AYATA Tam Metin
 
Çeviriler / Translations
      Gelişimle İlgili Teoriler ve Dinî Tecrübe-I     Özet
63-87 Abstract
  Kalevi TAMMINEN-Kari E. NURMI / Çev.: Nurten KIMTER Tam Metin
 
      Vahiyler Niçin Hep Dağlarda Geldi? Mistik Tecrübelerin Bilişsel Nörobilim ile İlişkisi     Özet
89-99 Abstract
  Shahar Arzy-Moshe Idel-Theodor Landis-Olaf Blanke / Çev.: Ali Kuşat-M. Mücahid Atik-Yasin Yaylagül-Selma Mert Tam Metin
 
Kitap Tanıtımı / Review
      Daşbaba, Türk’ün Yaddaşı     Özet
101-103 Abstract
  Firudin Ağasıoğlu / Harun GÜNGÖR Tam Metin